Browsing Category

กิจกรรม

บรรยากาศการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 3

ผ่านไปแล้ว สำหรับการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ปปง.สำหรับร้านทอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
Read More...

นิทรรศการ “เครื่องประดับศรีสัชนาลัย อัตลักษณ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ล้ำค่าแห่งสุโขทัย”

การทำเครื่องประดับทองสุโขทัยเป็นภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า งานทุกชิ้นที่ผลิตออกมาถือเป็น “งานประณีตศิลป์” ที่สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณของคนศรีสัชนาลัยโดยแท้จริง
Read More...

เชิญร่วมเสวนา “การวิเคราะห์โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการลงทุน”

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรม “เสวนาการวิเคราะห์โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการลงทุน” (Data-driven analytics for investment)…
Read More...

เชิญร่วมงาน “Northern Gems And Jewelry Festival 2021”

งานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems And Jewelry Festival 2021” ระหว่างวันที่ 2- 6 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กทม.
Read More...

ความเป็นมาของโครงการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

ความเป็นมาของโครงการอบรม "เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”
Read More...

สมาคมค้าทองคำ จับมือ มศว เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค้าทองคำ

มศว ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
Read More...

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ TCAS63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2
Read More...