สมาคมค้าทองคำ เชิญสมาชิกร่วมอบรม ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมาย ปปง.

8,327

เชิญร่วมอบรม “ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมาย ปปง.”

จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ ทั้ง onsite และ online ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.30

onsite: ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร

online: แอพพลิเคชั่น Zoom

(ไม่เสียค่าใช้จ่าย! สำหรับสมาชิกสมาคมค้าทองคำเท่านั้น)

ที่มาโครงการอบรม

สมาคมค้าทองคำ ให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านทอง ให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง. ได้อย่างถูกต้อง จึงได้จัดโครงการอบรมนี้ขึ้น

สาระสำคัญในการอบรม

“ร้านทองต้องเตรียมตัวอย่างไร เมื่อ ปปง. เข้าตรวจสอบ”

โดยโครงการนี้เป็นการอบรมเพื่อเสริมความเข้าใจในการปฎิบัติเท่านั้น มิใช่การอบรมเก็บชั่วโมงตามหลักสูตร ปปง.

วิทยากร

– พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 สำนักงาน ปปง.

– คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผอ.ส่วนงานวิชาการการกำกับ สำนักงาน ปปง.

ผู้ดำเนินรายการ

ผศ.จิตอุษา ขันทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

แบบ onsite (ณ มศว ประสานมิตร กรุงเทพฯ )

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6WJKw8HcRRHN6E8N9

แบบ online (Zoom)

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/v6EB4JazhBiF8Ku37

เมื่อลงทะเบียนแล้วกรุณา add Line เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมฯ

Line OA: id @goldtraders : ( https://lin.ee/vJotS3W ) พร้อมแจ้งชื่อ-นามสุกล และรหัสสมาชิกสมาคม เพื่อยืนยันการลงทะเบียน และเป็นช่องทางการจัดส่งเอกสารประกอบการอบรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

สมาคมค้าทองคำ โทรศัพท์ 0 2020 9000

คุณพีรพงศ์ฯ (ต่อ 53), คุณพลวัตรฯ (ต่อ 51)

หรือ Line OA: id @goldtraders

Comments are closed.