อบรม “ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมาย ปปง.” (29 ต.ค.66)

1,914

อบรม “ข้อปฏิบัติของร้านทอง ตามกฎหมาย ปปง.” จัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 8.30 – 12.30 โดยจัดเป็น 2 รูปแบบ ทั้ง onsite และ online ( รายละเอียดที่มาโครงการ )

กำหนดการ

การเข้าอบรม

รูปแบบ onsite:

  • ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มศว ประสานมิตร
  • แผนที่ : ( ดาวน์โหลด )
  • ข้อมูลการเดินทาง : ( ดาวน์โหลด )
  • สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่อาคารจอดรถใต้ดินภายในมหาวิทยาลัย (ค่าธรรมเนียมจอดรถเหมาจ่ายวันละ 50 บาท)

รูปแบบ online:

เอกสารประกอบการอบรม:

วิทยากร

  • พ.ต.ท.ชัยชนะ กาญจนะคช ผอ.ส่วนกำกับและตรวจสอบ 7 สำนักงาน ปปง.
  • คุณวิลาวัลย์ ลิมปนะวรรณกูล ผอ.ส่วนงานวิชาการการกำกับ สำนักงาน ปปง.

ผู้ดำเนินรายการ

  • ผศ.จิตอุษา ขันทอง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  • สมาคมค้าทองคำ โทรศัพท์ 0 2020 9000 คุณพีรพงศ์ฯ (ต่อ 53), คุณพลวัตรฯ (ต่อ 51)
  • หรือ Line OA: id @goldtradershttps://lin.ee/vJotS3W )

Comments are closed.