สภาทองคำโลก ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ จัดงาน Thailand Gold Forum

1,301

สภาทองคำโลก (World Gold Council) ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ และ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT

จัดงาน “Thailand Gold Forum” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายให้การค้าทองคำในประเทศไทย สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

โดยมีตัวแทนสมาชิก World Gold Council จากทั่วโลก และหน่วยงานภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง ตอบรับเข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ “Bangkok Gems and Jewelry Fair” ครั้งที่ 68 ที่จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 6-10 กันยายน 2023 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพ

วันที่ : วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2023

เวลา : 9:00 น. ถึง 18:30 น.

สถานที่ : ห้องประชุม 211A – 211D ชั้น 2 QSNCC

ที่มา FB.Bangkok Gems & Jewelry Fair

กำหนดการAgenda

Comments are closed.