ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอัญมณีและเครื่องประดับ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.

944

ขอเรียนเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.อัญมณีและเครื่องประดับ (หลักสูตรสองภาษา) วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ TCAS63 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รอบที่ 2 (โควต้า) โดยมี 3 โครงการให้เลือก

  1. โครงการทักษะพิเศษทางอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

  2. โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนเครือข่าย”

  3. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7

ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://admission.swu.ac.th/admissions2/normal.php?c=2#

หมดเขตรับสมัครวันที่ 19 ก.พ. 63 นี้

VTR หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ

Comments are closed.