20/09/2021

ความเป็นมาของโครงการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 1 : คลิ๊กที่นี่ <<

รับชมคลิปสัมภาษณ์ คุณพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และ คุณพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. กล่าวถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 1 : คลิ๊กที่นี่ <<

รับชมคลิปสัมภาษณ์ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวถึงรายละเอียด โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 1 : คลิ๊กที่นี่ <<

รับชมคลิป มศว ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 1 : คลิ๊กที่นี่ <<

รับชมคลิปสัมภาษณ์ รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และ คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 1 : คลิ๊กที่นี่ <<

 40,117 total views,  161 views today

%d bloggers like this: