ความเป็นมาของโครงการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

1,955

รับชมคลิปสัมภาษณ์ คุณพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ และ คุณพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. กล่าวถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมาย ปปง.

รับชมคลิปสัมภาษณ์ ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผอ.ศูนย์วิจัยทองคำ กล่าวถึงรายละเอียด โครงการฝึกอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

รับชมคลิป มศว ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

รับชมคลิปสัมภาษณ์ รศ.ดร.จักษ์ อัศวานันท์ อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และ คุณธีรเดช สินธพเรืองชัย เลขาธิการสมาคมค้าทองคำ กล่าวถึงความจำเป็นในการเข้าร่วมอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

>> ลงทะเบียนฝึกอบรม รุ่นที่ 3 : คลิ๊กที่นี่ <<

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.