Browsing Category

Editor’s Picks

ทองคำ กับสงคราม ยูเครน-รัสเซีย

ทองคำเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถือได้ว่ามีความปลอดภัย เมื่อสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อการลงทุนมีความผันผวนมากยามเกิดสงคราม
Read More...

ทองคำ ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงของโลก

ทองคำ เป็นสินทรัพย์ที่อยู่คู่กับผู้บริโภคคนไทยมาตั้งแต่โบราณเห็นได้จากการนำเอาทองคำมาหล่อเป็นพระพุทธรูปทองคำตั้งแต่สมัยเชียงแสน…
Read More...

บรรยากาศการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 3

ผ่านไปแล้ว สำหรับการจัดฝึกอบรม หลักสูตร ปปง.สำหรับร้านทอง ครั้งที่ 3 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา
Read More...

ความเป็นมาของโครงการอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”

ความเป็นมาของโครงการอบรม "เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน”
Read More...

ผลวิเคราะห์เชิงวิชาการชี้ชัด “ราคาทองคำ” เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ “บิทคอยน์”

ผลวิเคราะห์เชิงวิชาการชี้ชัด “ราคาทองคำ” เชื่อมโยงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับ “บิทคอยน์”
Read More...

สมาคมค้าทองคำ จับมือ มศว เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค้าทองคำ

มศว ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
Read More...