สมาคมค้าทองคำ จับมือ มศว เสริมสร้างความรู้ทางวิชาการให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค้าทองคำ

1,143

คุณจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ และผศ.ดร.วีระนันท์ คำนึงวุฒิ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมค้าทองคำ และสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าทองคำของไทยมีความเข้มแข็งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างยั่งยืน

<< รับชมคลิป >>

โดยมี รศ. ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม และรศ. ดร.ภูมิ มูลศิลป์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมลงนามในฝั่ง มศว. ขณะที่ฝั่งสมาคมค้าทองคำมีนายพิชญา พิสุทธิกุล อุปนายกสมาคมค้าทองคำ และดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ ร่วมลงนาม

ภายในงานมีคณะกรรมการสมาคมค้าทองคำ คณะอาจารย์จาก มศว. รวมถึงคุณพีรธร วิมลโลหการ ผอ.กองกำกับและตรวจสอบ สำนักงาน ปปง. พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ อดีตเลขาธิการ ปปง. และดร.ญาดา กาศยปนันทน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ให้เกรียติร่วมในงาน โดยพิธีรลงนามดังกกล่าวมีขึ้น ณ ห้องประชุม ศ.ดร.ประสาท หลักศิลา ชั้น 2 อาคารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สำหรับกิจกรรมแรกที่จะจัดขึ้นคือหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกรรม การจัดให้ลูกค้าแสดงตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563 โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนกันยายน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมอบรม สามารถติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้ที่ ได้ที่เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ www.goldtraders.or.th หรือเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยทองคำ www.goldresearchcenter.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมค้าทองคำ โทร.0-2020-9000 Line Official : @goldamlo

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.