เชิญร่วมเสวนา “การวิเคราะห์โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการลงทุน”

1,141

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดกิจกรรม “เสวนาการวิเคราะห์โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพื่อการลงทุน” (Data-driven analytics for investment) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการลงทุนแบบดิจิตอล อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าฟังได้เห็นถึงการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตจริง

จัดโดย ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมธุรกิจและการลงทุน (Business Innovation and Investment Laboratory: B2I-Lab

วิทยากร

  1. คุณพนุกร จันทรประภาพ Vice President ฝ่ายการลงทุน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  2. ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ
  3. คุณธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้ก่อตั้ง StockRadars

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

และร่วมลุ้นรับทองและพอยน์แผนการลงทุนบิตคอยน์ จากการเข้าร่วมกิจกรรม

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.