ลงทุนทองต้องมองอะไร..?

0 2,322

คำถามสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจในทองคำคงหนีไม่พ้นคำถามที่ว่า ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ ในบทความนี้ทางศูนย์วิจัยทองคำได้รวบรวมและอธิบายปัจจัยต่างๆที่จะมีผลต่อราคาทองคำมาให้ผู้อ่านได้เข้าใจกันครับ

1. ค่าเงินดอลลาร์

ราคาทองคำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับค่าเงินดอลลาร์ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นผลมาจากข้อตกลง Bretton Woods ซึ่งเคยผูกค่าเงินดอลลาร์ไว้กับค่าเงินดอลลาร์ 35 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อออนซ์ ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ก่อนที่จะถูกยกเลิกไปในช่วงประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน ทำให้ค่าเงินดอลลาร์มีความสัมพันธ์กับทองคำในทิศทางตรงกันข้ามไปโดยปริยาย การติดตามทิศทางค่าเงินดอลลาร์ สามารถติดตามผ่านเศรษฐกิจของสหรัฐฯรวมถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)

2. เงินเฟ้อ

เงินเฟ้อส่งผลต่อ Fiat Money หรือเงินกระดาษที่มีค่าจากการรับรองของรัฐบาลแต่ละประเทศ  และจำเป็นต้องมีสิ่งหนุนหลัง โดยเงินเฟ้อที่มากขึ้นจะทำให้มูลค่าของ Fiat Money เสื่อมลง แต่เป็นผลดีต่อทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าในตัวเอง โดยการติดตามทิศทางเงินเฟ้อสามารถติดตามผ่านดัชนี CPI ของประเทศสำคัญ รวมถึงราคาน้ำมันที่เป็นอีกหนึ่งตัวบ่งชี้เงินเฟ้อที่สำคัญ

3. อุปสงค์อุปทานทองคำ

ทั้งอุปสงค์และอุปทานของทองคำมีผลโดยตรงต่อราคาทองคำในระยะยาว ซึ่งอุปสงค์ทองคำส่วนใหญ่มาจากการใช้เป็นเครื่องประดับและการลงทุน  ส่วนอุปทานทองคำมาจากการผลิตผ่านเหมืองแร่  และการนำทองคำเก่ามาใช้ ซึ่งทาง World Gold Council จะนำเสนอรายงานอุปสงค์อุปทานในทุกๆไตรมาส

4. ภาวะสงครามหรือความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

ในช่วงที่เกิดภาวะสงคราม ในหลายประเทศจะทำการพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวนมากเพื่อใช้เป็นทุนในการทำสงคราม ส่งผลให้ในช่วงภาวะสงครามเกิดภาวะเงินเฟ้อที่สูงมาก ทองคำจะได้รับประโยชน์จากภาวะดังกล่าว ส่วนความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์คือภาวะที่บางประเทศมีความขัดแย้งจนก่อให้เกิดความเสี่ยงที่จะมีภาวะสงคราม สำหรับปัจจัยนี้ ผู้ลงทุนหรือผู้ซื้อทองคำอาจต้องติดตามข่าวสารทั่วโลกอย่างใกล้ชิด

5. ฤดูกาล

ในบางช่วงเวลาในแต่ละปีจะมีเทศกาลสำคัญที่จะต้องมีการบริโภคทองคำเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะเทศกาลตรุษจีนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และเทศกาลติวาลีของอินเดียในช่วงไตรมาส 4

6. ค่าเงินบาท

ในการคำนวณราคาทองคำจากหน่วยดอลลาร์สหรัฐฯเป็นหน่วยบาทจะมีการนำอัตราแลกเปลี่ยนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย โดยหากค่าเงินบาทมีการอ่อนค่า  จะส่งผลบวกต่อราคาทองคำในประเทศ โดยสามารถติดตามทิศทางค่าเงินบาทได้จากตัวเลขเศรษฐกิจไทยและผลการประชุม กนง.

Leave a Reply