|GRC Gold Survey 16 – 20 มี.ค. 63| นักลงทุนมองราคาทองสัปดาห์หน้าเป็นลบ ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

0 977

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 – 20 มี.ค. 2563 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

มีนักลงทุนทองคำเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 402 ราย ในจำนวนนี้มี 152 ราย หรือเทียบเป็น 38% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 204 ราย หรือเทียบเป็น 51% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 46 ราย หรือเทียบเป็น 11% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ 12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 5 ราย หรือเทียบเป็น 42% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 23,200 – 25,250 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 23,200 บาท ต่อบาททองคำ ปรับลดลง 1,700 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 ได้รับการคาดหมายว่าจะลดดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2563

2. ประเทศต่างๆ ทั่วโลก พยายามหาวิธีรับมือกับการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาได้สร้างความผันผวนต่อตลาดเงิน และตลาดทุนต่าง ๆ ทั่วโลก

..

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

บริษัท ออสสิริส จำกัด

บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ที. ดี. ซี. โกลด์ จำกัด

บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด

และขอขอบคุณนักลงทุนทองคำ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน

Leave a Reply