COVID-19 ทำราคาทองคำพุ่ง ผู้ค้าเตือนราคาทองเดือน มีนาคม 2563 ผันผวนหนัก

677

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล  ดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา จากระดับ 63.56 จุด มาอยู่ที่ระดับ 67.50 จุด เพิ่มขึ้น 3.94 จุด หรือคิดเป็น 6.20% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น น่าจะมาจากความรุนแรงของไวรัสโควิด – 19  ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และ ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

คาดการณ์ความต้องการซื้อทองคำช่วงเดือน มีนาคม 2563 จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 320 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 44.06 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำหรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 37.19 คาดว่าจะยังไม่ซื้อทองคำ และร้อยละ 18.75 จะซื้อทองคำในช่วงเดือนนี้

สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 จะเพิ่มขึ้น มีจำนวน 5 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน กุมภาพันธ์ 2563 มีจำนวน 3 ราย ส่วนที่คาดว่าราคาทองคำจะลดลง มีจำนวน 2 ราย

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมอง ดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,579 – 1,704 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 23,750 – 25,350 บาทต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 31.20 – 31.99 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนทองคำในเดือน มีนาคม 2563 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำมีแนวโน้มในทิศทางเชิงบวก แต่เนื่องจากมีแรงเทขายทำกำไรสลับกับแรงซื้อ จึงทำให้ราคาทองคำค่อนข้างผันผวน ดังนั้น แนะนำลงทุนในระยะสั้น โดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ 1,616 – 1,603 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ และมีแนวต้านสำคัญที่บริเวณ 1,700 – 1,712 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน มีนาคม 2563 ฉบับเต็มได้ที่นี่

Comments are closed.