ราคาทองกลางปี 2562 สดใส ทั้งนักลงทุน และผู้ค้ามองราคาทองคำขึ้นต่อ

583

ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือน มิถุนายน จากระดับ 52.60 จุด มาอยู่ที่ระดับ 56.20 จุด เพิ่มขึ้น 3.60 จุด หรือคิดเป็น 6.84% โดยปัจจัยที่ทำให้ดัชนีฯ ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น นักลงทุนคาดว่าน่าจะมาจาก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก การอ่อนค่าของเงินบาท สถานการณ์สงครามการค้า และ ความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ตามลำดับ

ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำระยะสามเดือนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 (ก.ค. – ก.ย.) ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่สองของปี 2562 จากระดับ 47.79 จุด มาอยู่ที่ระดับ 58.18 จุด เพิ่มขึ้น 10.39 จุด หรือคิดเป็น 21.74% โดยดัชนีฯ ที่ปรับเพิ่มขึ้นมานั้น แสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีมุมมองในเชิงบวกต่อแนวโน้มของราคาทองคำในระยะสามเดือนข้างหน้า โดยนักลงทุนคาดว่ามีปัจจัยมาจากความต้องการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย เงินทุนไหลออกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สถานการณ์สงครามการค้า ภาวะอัตราเงินเฟ้อ และการอ่อนค่าของเงินบาท ตามลำดับ

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 306 ตัวอย่าง พบว่าร้อยละ 43.79 ไม่แน่ใจว่าจะซื้อทองคำในช่วงเดือน กรกฎาคมนี้หรือไม่ ขณะที่ร้อยละ 32.68 คาดว่าจะซื้อทองคำ และร้อยละ 23.53 คาดว่าจะไม่ซื้อทองคำในเดือนนี้

    สรุป กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่และผู้ประกอบกิจการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับราคาทองคำจำนวน 10 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าราคาทองคำในเดือน กรกฎาคม 2562 คาดว่าราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น จำนวน 7 ราย และคาดว่าราคาทองคำจะลดลง จำนวน 1 ราย ส่วนที่คาดว่าจะใกล้เคียงกับราคาทองคำในเดือน มิถุนายน 2562 มีจำนวน 2 ราย

สำหรับการคาดการณ์ราคาทองคำเดือน กรกฎาคม 2562 ของผู้ประกอบกิจการค้าทองคำรายใหญ่มีมุมมองดังนี้ Gold Spot ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 1,363 – 1,458 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ด้านราคาทองคำแท่งในประเทศความบริสุทธิ์ 96.5% ให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 20,000 – 21,000 บาท ต่อน้ำหนัก 1 บาททองคำ และด้านค่าเงินบาทไทยให้กรอบเฉลี่ยบริเวณ 30.24 – 31.16 บาทไทย ต่อดอลลาร์สหรัฐฯ

การลงทุนในทองคำช่วงเดือน กรกฎาคม 2562 ผู้ค้าทองคำรายใหญ่ ให้ความเห็นว่าราคาทองคำในช่วงเดือนที่ผ่านมา ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้า การปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้เกิดภาวะ Overbought กล่าวคือมีแรงซื้อมากเกินไป จนทำให้เกิดแรงเทขาย กดดันราคาทองคำปรับตัวลดลง ทั้งนี้หากแรงเทขายไม่มากนัก และราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่เหนือระดับ 1,381 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ ได้ จะทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มเป็นบวกมากขึ้น โดยคาดว่าราคาทองอาจทดสอบแนวต้านที่บริเวณ 1,439 – 1,461 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์

Download รายงานศูนย์วิจัยทองคำประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ฉบับเต็มได้ที่นี่

Comments are closed.