ผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุนมองราคาทองคำมีโอกาสเป็นบวกต่อในสัปดาห์หน้า (7-11 ม.ค.62)

0 752

ทิศทางราคาทองคำรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 7-11 มกราคม 2562 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

มีนักลงทุนทองคำเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 365 ราย ในจำนวนนี้มี 160 ราย หรือคิดเป็น 44 % คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 117 ราย หรือคิดเป็น 32 % คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 88 ราย หรือคิดเป็น 24 % คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ 10 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 8 ราย หรือคิดเป็น 80 % คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 1 ราย หรือคิดเป็น 10 % คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 1 ราย หรือคิดเป็น 10 % คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

ปัจจัยที่ต้องติดตาม
1. การเจรจาการค้าระหว่าง สหรัฐฯ กับจีน ระหว่างวันที่ 6 -7 มกราคม 2562

2. การผ่านร่างงบประมาณ เพื่อหยุดภาวะ Shut Down ของสหรัฐฯ ซึ่งอาจกดดันค่าเงินดอลล่าร์ และหนุน ราคาทองคำระยะสั้นใ ห้มีทิศทางบวกในสัปดาห์หน้า

3. ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยสถาบันจัดการอุปทาน (ISM) จะเปิดเผยดัชนี PMI ภาคบริการ และ ดัชนีราคา ผู้ผลิต (PPI) รวมทั้งดัชนีผู้บริโภค (CPI) เดือนธันวาคมที่ผ่านมา ของสหรัฐฯ ซึ่งจะสะท้อนถึงแนวโน้ม อัตราเงินเฟ้อ

4. รายงานการประชุม FOMC Meeting Minutes เพื่อสะท้อนทิศทางเศรษฐกิจสหรัฐฯ และคาดการณ์การ ดำเนินนโยบายของ FED

ขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ

1. บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ฟิวเจอร์ส จำกัด

2. บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยนแอนด์ฟิวเจอร์ส จำกัด

3. บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ฟิวเจอร์ จำกัด

4. บริษัท ออสสิริส จำกัด

5. บริษัท จีที เวลธ์แมเนจเมนท์ จำกัด

6. บริษัท จีที โกลด์บูลเลี่ยน จำกัด

7. บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด

8. บริษัท ชายนิ่ง โกลด์บูลเลี่ยน จำกัด

9. บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์เทรด จำกัด

10. บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด

และขอขอบคุณนักลงทุนทองคำ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน

Leave a Reply