|GRC Gold Survey 20 – 24 เม.ย. 63| นักลงทุนมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าเป็นบวก ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญมองใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

0 1,123

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 20 – 24 เม.ย. 63 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 7 ราย หรือเทียบเป็น 58% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 323 ราย ในจำนวนนี้มี 168 ราย หรือเทียบเป็น 52% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 114 ราย หรือเทียบเป็น 35% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 41 ราย หรือเทียบเป็น 13% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25,650 – 26,250 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 25,850 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 200 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. การพิจารณาผ่อนปรนมาตรการปิดเมือง (Lock Down) ในสหรัฐฯ และในหลายประเทศ หากผ่อนคลายให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดกิจการได้บ้าง ความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลการทดลองยารักษาไวรัส Covid-19 พบว่า ผู้ป่วยที่ได้รับยา Remdesivir สามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ หากประสิทธิภาพการรักษาของยาดังกล่าวได้ผลอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้ทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถูกลดความน่าสนใจลง

2. จากการรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ชาวอเมริกันว่างงานเพิ่มขึ้นจำนวน 5.24 ล้านคน ทำให้ยอดรวมผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานตั้งแต่ปลายเดือน มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน มียอดรวมกว่า 22 ล้านคน ซึ่งหากตัวเลขในสัปดาห์หน้ายังคงเพิ่มขึ้นอาจส่งผลต่อราคาทองคำได้

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

บริษัท ออสสิริส จำกัด

บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ที. ดี. ซี. โกลด์ จำกัด

บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด

และขอขอบคุณนักลงทุนทองคำ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน

Leave a Reply