|GRC Gold Survey 30 ธ.ค.62 – 3 ม.ค.63| ทั้งนักลงทุน และผู้เชี่ยวชาญมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าปรับตัวเพิ่มขึ้น

816

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 – 3 มกราคม 2563 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

มีนักลงทุนทองคำเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 335 ราย ในจำนวนนี้มี 201 ราย หรือเทียบเป็น 60% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 19% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 72 ราย หรือเทียบเป็น 21% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับ 12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 6 ราย หรือเทียบเป็น 50% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 2 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 21,150 – 21,600 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 21,550 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 400 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. บรรยากาศการซื้อขายในตลาดทองคำยังคงเบาบาง เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

2. พิธีลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรก ระหว่างจีน กับสหรัฐฯ จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหลังได้รับการยืนยันจากทั้งสองฝ่าย

3. รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในภาคการผลิต (PMI) ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้เป็นตัวบ่งชี้สภาวะทางเศรษฐกิจของภาคการผลิต

4. รายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC Meeting Minutes) ของรอบประชุมเดือน ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เฟดได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ 1.50% – 1.75%

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

บริษัท ออสสิริส จำกัด

บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ที. ดี. ซี. โกลด์ จำกัด

บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด

และขอขอบคุณนักลงทุนทองคำ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน

Comments are closed.