เชิญร่วมรับฟัง เสวนาและบรรยาย กฎหมาย PDPA 10 ก.ค.65

สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน เสวนาและบรรยาย “กฎหมาย PDPA ที่ร้านทองควรรู้” ในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM)

เปิดรับลงทะเบียนฯ เฉพาะท่านที่เป็น สมาชิกสมาคมค้าทองคำ !

ไม่เสียค่าใช้จ่าย! รับจำนวนจำกัด

ที่มาของการจัดงานฯ :

ตามที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สมาคมค้าทองคำ ได้เห็นความสำคัญต่อกฎหมายดังกล่าว จึงได้พิจารณาจัดงานเสวนาฯ ออนไลน์ ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ให้แก่ สมาชิกสมาคมค้าทองคำ ซึ่งจัดโดย สมาคมค้าทองคำ ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เนื้อหาในการบรรยาย :

  • กฎหมาย PDPA ที่ธุรกิจร้านทองต้องรู้
  • ร้านทองต้องปฏิบัติอย่างไร ตามกฎหมาย PDPA
  • ราชกิจจาฯ 4 ฉบับ ซึ่งออกประกาศเมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 มีผลอย่างไรต่อการปฏิบัติ
  • หากไม่ปฏิบัติตาม จะมีบทลงโทษอย่างไร
  • ตัวอย่างเอกสาร เช่น ตัวอย่างนโยบาย เอกสารประกอบ เช่น เอกสารยินยอมข้อมูลจากลูกค้า การติดป้ายกล้องวงจรปิด ฯลฯ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านทองนำไปใช้เป็นตัวอย่าง
  • เนื่องจากร้านทองต้องปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง ในฐานะผู้มีหนัาที่รายงาน ตามมาตรา16(2) จึงต้องจัดทำ KYC, CDD แล้ว PDPA จะต้องปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

กำหนดการ

วิทยากร

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พรเพ็ญ ไตรพงษ์

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2. ดร.พิชชา ใจสมคม

อาจารย์ประจำหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คุณชยธวัช อติแพทย์

ที่ปรึกษา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ดำเนินรายการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตอุษา ขันทอง

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ :

https://forms.gle/iuXhSvQ1vhP6q7o3A

สำคัญมาก

  • เมื่อท่านกรอกข้อมูลลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณา Add Line  @goldtraders ( https://lin.ee/vJotS3W ) พร้อม แจ้งรหัสสมาชิกสมาคมค้าทองคำ และ ชื่อร้าน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการยืนยันเข้าสู่ระบบ
  • เมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งเอกสารประกอบการบรรยาย และ ลิงก์เข้าร่วมงานเสวนา ( Zoom ) ไปยัง อีเมล หรือ Line ที่ท่านได้แจ้งไว้ ก่อนวันงานฯ

วิธีการเข้าใช้งาน Zoom : คลิกที่นี่

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0 2020 9000 คุณพีรพงศ์ (ต่อ 53), คุณพลวัตร (ต่อ 51) และ Line OA @goldtraders