รายละเอียดอบรม ปปง. รุ่น 2

กำหนดการฝึกอบรม วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 16.00 น.

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม (ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้อบรม)

รายละเอียดวิธีการเข้ารับการอบรม

ลิ้งค์ ทางเข้าอบรมฯ ( Zoom )

คู่มือการเข้าใช้งานโปรแกรม Zoom สำหรับผู้เข้าฝึกอบรม ประเภท ออนไลน์

เอกสารประกอบการเรียน

  • เอกสารประกอบการอบรม จะจัดส่งในรูปแบบไฟล์ PDF (ทางอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้) ล่วงหน้าก่อนวันอบรม และสำหรับผู้อบรมประเภท ห้องเรียน (Classroom) ทางผู้จัดฯ จะจัดเตรียมเป็นเอกสารให้ในวันอบรมด้วย

ติดต่อสอบถาม

โทร 0 2020 9000 คุณพีรพงศ์ (ต่อ 53), คุณพลวัตร (ต่อ 51)

Line official : @goldamlo หรือ https://lin.ee/fSVyqEw