รายละเอียดอบรม ปปง. รุ่น 1 (25 ก.ย.64)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม

รายละเอียดวิธีการเข้ารับการอบรม

เอกสารประกอบการเรียน

  • จัดส่งให้ทางอีเมล

ติดต่อสอบถาม Line official : @goldamlo หรือ https://lin.ee/fSVyqEw

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมฯ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2564