04/08/2021

แจ้งเลื่อน อบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

แจ้งเลื่อน อบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1 เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 และยืนยันความประสงค์ในการเข้าร่วมอบรมฯ ตามกำหนดใหม่

🔸 เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19 ยังคงเป็นที่น่ากังวล ประกอบกับภาครัฐฯ ให้หน่วยงานฯ งดการจัดกิจกรรมฯ ทางผู้จัดฯ ได้พิจารณาแล้ว และมีความห่วงใยในเรื่องสุขภาพและอนามัยของท่านสมาชิกฯ และผู้เข้าอบรมฯ ทุกท่าน จึงขอ แจ้งเลื่อน การอบรมฯ รุ่น 1 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

🔸 โดยผู้จัดฯ จะแจ้งความคืบหน้าผ่าน ไลน์ และ อีเมล ที่ท่านลงทะเบียนไว้ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยทองคำ ( www.goldresearchcenter.com ) และ สมาคมค้าทองคำ ( www.goldtrader.or.th ) ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณพีรพงศ์ฯ โทร. 0867449612 หรือ LINE Official Account : Line ID: @goldamlo

รายละเอียดการฝึกอบรม “เรียนรู้กฎหมาย ปปง. สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน” รุ่นที่ 1

 12,374 total views,  86 views today

%d bloggers like this: