|GRC Gold Survey 13 – 17 เม.ย. 63| นักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญมองราคาทองคำในสัปดาห์หน้าเป็นบวกต่อเนื่อง

0 1,111

13-17 เมษายน 2563

ทิศทางราคาทองคำในประเทศรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 13 – 17 เม.ย. 63 จากการสำรวจ GRC Gold Survey โดย ศูนย์วิจัยทองคำ

12 ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ ในจำนวนนี้มี 5 ราย หรือเทียบเป็น 42% คาดว่าราคาทองคำในสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 3 ราย หรือเทียบเป็น 25% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 4 ราย หรือเทียบเป็น 33% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สำหรับนักลงทุนทองคำ ได้เข้าร่วมตอบแบบสำรวจ จำนวน 357 ราย ในจำนวนนี้มี 255 ราย หรือเทียบเป็น 71% คาดว่าราคาทองคำในประเทศของสัปดาห์หน้าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่วนจำนวน 62 ราย หรือเทียบเป็น 17% คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และ จำนวน 40 ราย หรือเทียบเป็น 12% คาดว่าราคาทองคำจะใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมา

สถานการณ์ราคาทองคำ

ราคาทองคำแท่งในประเทศ 96.5% ตามประกาศสมาคมค้าทองคำ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 25,150 – 25,650 บาท ต่อบาททองคำ โดยราคาทองคำปิดอยู่ที่ระดับ 25,650 บาท ต่อบาททองคำ ปรับเพิ่มขึ้น 450 เมื่อเปรียบเทียบกับสัปดาห์ก่อนหน้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม

1. ประชุมร่วมระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) กับ ธนาคารโลก (World Bank) ในวันอังคารที่ 14 เมษายน 2563 จะมีการเผยแพร่ประมาณการเศรษฐกิจโลกปี 2563 โดยคาดการณ์ว่าอาจมีการปรับลดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลก (GDP Growth)

2. การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรง ซึ่งอาจเป็นแรงกระตุ้นแรงซื้อทองคำเพิ่มขึ้น

3. เหมืองทองคำ 3 แห่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Valcambi, Argor-Heraeus SA และ MKS Pamp Group ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการผลิตทองคำของโลกเป็นจำนวนมาก ยังไม่สามารถทำการผลิตได้เต็ม 100% ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ยังต้องติดตามต่อไป

..

ขอขอบคุณ ผู้เชี่ยวชาญในตลาดทองคำที่ได้มีส่วนร่วมตอบแบบสำรวจ

บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ ฟิวเจอร์ จำกัด

บริษัท ออสสิริส จำกัด

บริษัท จีที โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ที. ดี. ซี. โกลด์ จำกัด

บริษัท แอลซีเอช บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ชายนิ่ง โกลด์ บูลเลี่ยน จำกัด

บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด

บริษัท ทองภัทรโกลด์ แอนด์ ซิลเวอร์ จำกัด

บริษัท เล่งหงษ์ คอมโมดิตีส์ จำกัด

บริษัท ห้างขายทอง ทองใบเยาวราช (1988) จำกัด

และขอขอบคุณนักลงทุนทองคำ ผู้ร่วมตอบแบบสอบถามทุกท่าน

Leave a Reply