Back to Top

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจี้ทองคำ น้ำหนัก 1 กรัม ในการร่วมตอบแบบสอบถาม ศูนย์วิจัยทองคำ ประจำเดือน พ.ค.61

  • ผู้ได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้ตอนตอบแบบสอบถาม
  • คำตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
ผู้ได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ให้...
Monday, May 14, 2018 - 16:58
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ป...
Thursday, May 10, 2018 - 12:24
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทอง...
Wednesday, April 11, 2018 - 12:29
    กรุงเทพฯ - ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อ...
Monday, March 12, 2018 - 12:13