Back to Top

รายงานศูนย์วิจัยทองคำ

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ : เดือน กันยายน 2558

Sep 11, 2015

ดัชนีเชื่อมั่นทองคำ ก.ย.58 ฟื้นตัวเล็กน้อยแต่ยังส่งสัญญาณเชิงลบ วิตกเฟดขึ้นดอกเบี้ยกับเงินบาทอ่อนยังเป็นปัจจัยสำคัญ

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ : เดือน สิงหาคม 2558

Aug 14, 2015

ดัชนีเชื่อมั่นทองยังทรุดตัว กังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ย ผู้ค้าเชื่อครึ่งปีหลังอาจจะต่ำกว่า 17,000 บาท

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ : เดือน กรกฎาคม 2558

Jul 22, 2015

วิกฤตกรีซ – บาทอ่อน ปัจจัยหนุนเชื่อมั่นทอง เดือน ก.ค.58 ฟื้น ชะตาราคาทองรอทางออกกรีซและฟองสบู่จีน

รายงานวิจัย ศูนย์วิจัยทองคำ : เดือน มิถุนายน 2558

Jul 22, 2015

เชื่อมั่นทอง เดือน มิ.ย.58 ทรุดสัญญาณดอกเบี้ยเฟดกดดัน ขณะสถิติทองในประเทศผันผวนสูงช่วง ก.ย.-พ.ย

Pages

Subscribe to รายงานศูนย์วิจัยทองคำ
ผู้ได้รับรางวัล จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งต้องมีรายละเอียดตรงกับข้อมูลที่ให้...
Monday, May 14, 2018 - 16:58
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทองคำประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ป...
Thursday, May 10, 2018 - 12:24
    ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อมั่นราคาทอง...
Wednesday, April 11, 2018 - 12:29
    กรุงเทพฯ - ดร.พิบูลย์ฤทธิ์ วิริยะผล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทองคำ แถลงดัชนีความเชื่อ...
Monday, March 12, 2018 - 12:13